Pumper

Pumper for vann og kjemikalier. Det er type medium, samt forbruket med antall samtidige
renholdere som er dimensjonerende for hvilken pumpe man skal ha.