Listeria i fokus

Digitalt kurs
Et dypdykk i biologiske næringsmiddelfarer

kr 4 100,00 totalt

kr 4 100,00 per deltaker

Velg kursdato

Hva er det som gjør at akkurat Listeria monocytogenes er så utfordrende?

Listeria monocytogenes finnes overalt i naturen og blir relativt ofte funnet i næringsmiddelproduksjoner. Samtidig har bakterien evne til å forårsake alvorlig sykdom hos utsatte konsumenter. Dette fører blant annet til at alle som produserer spiseklare produkter må ta stilling til om Listeria monocytogenes kan vokse i produktene de produserer. Hvis det er en mulighet for at Listeria monocytogenes er til stede i råvare og/eller at bakterien kan vokse i produktet, må lovgitte mikrobiologiske kriterier etterleves. Listeria monocytogenes er faktisk en av relativt få bakterier som styres direkte via regelverket.

Hensikten med dette kurset er å gi deltagerne bedre kjennskap til Listeria monocytogenes som en sykdomsfremkallende bakterie, årsaker til at den utgjør en stor utfordring i matindustrien og hvordan industrien kan møte disse utfordringene.

Kurset gjennomføres på 4 timer kl 09:00-13:00

Påmeldingsfrist: se under "Praktisk info"

 • Nettkurs
 • Dato: 8. februar

Content block

Mål

Deltagere vil få:

 • En grundig forståelse for egenskapene til Listeria monocytogenes
 • Mer innsikt i hvordan man kan bruke denne kunnskapen til å hindre at Listeria monocytogenes blir en utfordring i egen virksomhet

Content block

Innhold

 • Teori om bakterien Listeria monocytogenes
 • Dybdekunnskap om på hva som gjør denne bakterien så utfordrende for næringsmiddelindustrien
  • Generelle biologiske egenskaper
  • Tilpasningsdyktighet – blant annet til næringsmiddelproduksjon
  • Hva er det som fører til at noen utsatte grupper blir alvorlig syke
 • Gjennomgang av regelverk og hvilke krav som stilles i forhold til tilstedeværelse av bakterien
 • Retningslinjer som beskriver hvordan kravene kan overholdes

Content block

Målgruppe

Kurset vil være nyttig for:

 • Alle som jobber med/er involvert i produksjonen av næringsmidler hvor Listeria monocytogenes er en relevant utfordring
 • Alle som er ansvarlige for implementering og oppfølging av rutiner (prøvetaking, holdbarhet, renhold), som skal redusere smitte og vekst av Listeria monocytogenes
 • Alle som ønsker kunnskap om en av de aller mest krevende biologiske farene vi må forholde oss til i norsk næringsmiddelindustri

Content block

Forkunnskap

Det kan være en fordel å ha kjennskap til Grunnleggende mikrobiologi. I tillegg er det en fordel å ha litt grunnleggende kunnskap om HACCP og anvendelse av HACCP-prinsippene.

Accordion

Les mer om...

Contacts

Kontaktpersoner

For generelle henvendelser kontakt kurskoordinator:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Therese Faye

Microbiology & Food Safety Specialist, PhD